CE-märkning för Båttillverkare

Tillverkaren är ansvarig för att båtar som släpps ut på marknaden är CE-märkta. Det är olagligt att sälja båtar som omfattas av Fritidsbåtsdirektivet, och som inte är CE-märkta.
Tillverkaren är ansvarig för att båtar som släpps ut på marknaden är CE-märkta. Det är olagligt att sälja båtar som omfattas av Fritidsbåtsdirektivet, och som inte är CE-märkta.
CE-märkning av en båt innebär att den ska uppfylla de Väsentliga Säkerhetskraven i Fritidsbåtsdirektivet. Det är tillverkarens skyldighet att visa att den gör det. Till sin hjälp har man Fritidsbåtsdirektivet 2013/53/EU:s lagtext, ett femtiotal ISO-standarder och ytterligare ett antal anvisningar. Man kan också visa att båten uppfyller vissa av kraven med egna beräkningar om man t.ex. använder sig av nya produktionsmetoder, som inte innefattas av ISO-standarderna.
Regelverket är dock mycket omfattande och det krävs ett stort engagemang i tid och pengar, dels för att hitta och sätta sig in i de regler och standarder som gäller för varje specifik båttyp, dels för att dokumentera den.
CEproof har specialiserat sig på CE-reglerna för att kunna bistå båttillverkare med CE-certifieringen. Vi arbetar i ett nätverk av experter inom båtbranschen. Vi har goda kontakter med regelmakare, Anmälda Organ (Notified Bodies), branschorganisationer och myndigheter m.fl. Vi blir kontinuerligt uppdaterade med nyheter och förändringar i regelverket.
Inom Ceproof, som har 11 kontor, runt om i världen, finns båtkonstruktörer, en tidigare chef på ett Anmält Organ, personal med flerårig erfarenhet från Anmälda Organ, tidigare båtbyggare och produktionsledare, båtbesiktningsmän, programmerare, specialister inom hållfastighet och andra områden, till hands för att lösa tekniska problem som kan uppstå i tillverknings- eller certifieringsprocessen. Vi har praktisk erfarenhet av båtproduktion i GRP, stål, aluminium, trä, kolfiber.

Våra tjänster och produkter

1. Produktion av komplett CE-dokumentation
CEproof tar hand om hela eller delar av CE-arbetet. Vi tar fram nödvändig teknisk dokumentation, instruktionsbok på svenska och/eller engelska och CE-skylt m.m. Vi tar hand om all kommunikationen med andra inblandade, som t.ex. Anmälda Organ, tredje part, kontakter med ev. specialister etc.
Med hjälp av CE-Pro™, vår egen programvara (se nedan) kan vi utföra våra uppdrag på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. På köpet vet vi att allt som ska vara med, för varje specifik båtmodell, är med.
För tillverkare som t.ex. planerar en ny modell är det effektivast då vi kommer in i ett tidigt skede, så man kan undvika att rita eller ”bygga in” onödiga fel.
2. Fysiska provningar för CE-märkningen
CEproof utför också fysiska prover åt våra kunder, såsom:
  • Stabilitetstester (enl. ISO 12217-1, 2 & 3)
  • Flytbarhetsprovning (enl. ISO 12217-1, 2 & 3)
  • Manöverprovning (enl. ISO 11592)
  • Ljudtester (enl. ISO 14509)
3. Teknisk konsultation
Förutom ren CE-konsultation utför vi även hållfastighetsberäkningar och förslag till konstruktionslösningar för att anpassa båtar till de regelverk och standarder som gäller.
4. Försäljning av CE-Pro™
Fritidsbåtsdirektivet är ett omfattande regelverk. För att kunna arbeta rationellt har CEproof under flera års tid, utvecklat en egen programvara, CE-Pro™. Det är den enda mjukvara, för att ta fram relevant CE-dokumentation för båtar, som finns på marknaden och som omfattar hela Fritidsbåtsdirektivet. 2005 belönades CE-Pro™ med Qualitec Award ”for most innovative product ”, vid SeaTec trade show i Carrara, Italien.
Vi säljer CE-Pro™ till båttillverkare.
På samma sätt som vi kan arbeta rationellt med CE-Pro™, kan tillverkare få kontroll och ekonomi i CE-processen, genom att använda CE-Pro™. CE-Pro™ finns i olika versioner för att passa olika typer av båtar och produktionsförhållanden. Kontakta CEproof för ytterligare information.
Konsultation eller programvara ?
Valet mellan konsultation eller en investering i programvaran, CEPro™, beror på flera faktorer, som t.ex. båttyp, seriestorlek, antal nya modeller/år, m.m.
CEproof har lång erfarenhet av CE-märkning och båtproduktion och vi står gärna till tjänst för att hitta det bästa och mest lönsamma alternativet för Ditt företag.
Kontakta oss så hjälper vi dig att få kontroll över CE-märkningen på ett kostnadseffektivt sätt.
Close Menu