Välkommen till CEproof Scandinavia

CE-märkning av båtar
CEproof har specialiserat sig på CE-reglerna för att kunna bistå större och mindre båttillverkare, importörer och privatpersoner med projektledning under hela eller delar av CE-märkningsprocessen.
CEproof utför fysiska prover som bl.a. stabilitets- och ljudtest enligt gällande regelverk, vi tar fram nödvändig teknisk dokumentation, instruktionsbok på svenska och/eller engelska, CE-skylt samt tar hand om all kommunikationen med andra inblandade i CE-processen, som t.ex. Anmälda Organ, leverantörer av ingående CE-märkta tillbehör etc.
CEproof arbetar i ett nätverk av experter inom båtbranschen. Vi har goda kontakter med regelmakare, Anmälda Organ (Notified Bodies), branschorganisationer och myndigheter m.fl. Vi blir kontinuerligt uppdaterade med nyheter och förändringar i regelverket.
I CEproofs personal finns bl.a. en tidigare chef på ett Anmält Organ, båtkonstruktörer, personal med flerårig erfarenhet från Anmälda Organ, tidigare båtbyggare och produktionsledare, båtbesiktningsmän, programmerare, specialister inom hållfastighet och andra områden, till hands för att lösa tekniska problem som kan uppstå i tillverknings- eller certifieringsprocessen. Vi har praktisk erfarenhet av båtproduktion i bland annat GRP, stål, aluminium, trä och kolfiber.
Ceproof Scandinavia är en del av CEproof International som även har en industriell sektor. Läs mer om CEproof International här.
Ceproof har 11 kontor i Europa, Turkiet, Nya Zeeland & Australien
Close Menu