CEPro Mjukvara

CE-Pro™ är CEproofs egenutvecklade, prisvinnande mjukvara för CE-märkning av fritidsbåtar.
CE-pro™ är baserat på Microsoft Excels plattform, vilket säkerställer stabilitet och användarvänlighet tack vare det välbeprövade och välkända användargränssnittet. Det tillåter även ett väldigt flexibelt användande, där både text och bilder lätt kan arrangeras om och redigeras för att passa användaren.
Med viss grunddata gällande en båt, väljer CE-pro™ automatiskt ut de relevanta standarder som behövs för att slutföra CE-märkningen. CE-Pro™ utför sedan alla nödvändiga beräkningar gällande allt från el-installationer till skrovstruktur, med minsta möjliga mängd indata från användaren.
Tidsvinsten som CE-Pro™ skapar i form av beräkningar och sökande i- och utsortering av applicerbara standarder är enorm, samtidigt som hela den tekniska dokumentationen samlas i en lättöverskådlig datafil.
Med en knapptryckning kan Stabilitetsrapport, Försäkran om Överensstämmelse och Instruktionsbok genereras – helt automatiskt!
CE-Pro™ är den enda heltäckande lösningen på marknaden för CE-dokumentation av fritidsbåtar.
Vi skräddarsyr CE-Pro™ för att passa just Dina behov.
Kontakta CEproof Scandinavia, så hjälper vi Dig att hitta den bästa konfigurationen för Ditt företag.
winnerquote
Close Menu